Berm ProvGelderlandProvincie Gelderland heeft met De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services een raamovereenkomst voor het baggeren van diverse bermsloten langs provinciale wegen. ANS Baggermanagement doet voor De Jong Zuurmond het hiervoor benodigde verkennend waterbodemonderzoek en baggervolumebepaling van de nog niet onderzochte watergangen. In totaal gaat het om ongeveer 100 kilometer watergang. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn eind april gestart en zullen tot ongeveer eind juli duren.

Het doel van het waterbodemonderzoek is om een milieuhygiƫnische verklaring te verkrijgen op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Zowel de watervoerende (uiterwaarden) als de niet watervoerende watergangen (greppels) worden bemonsterd als waterbodem. Doel van de baggervolumebepaling is de hoeveelheid bagger te bepalen die in de nog te onderzoeken watergangen aanwezig is. De gegevens voortkomend uit het onderzoek naar de milieuchemische kwaliteit en de dwarsprofielmetingen worden verwerkt tot een grondstromenregistratie.

 

 

 

 

 

- mei 2019 -

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com