Gevonden door ANS in het Witte Weekblad (oud nieuws)

In het najaar van 2010 startte het hoogheemraadschap van Rijnland met baggerwerk in een groot aantal watergangen in Kaag en Braassem. Op een paar laatste punten na is het werk klaar en is er 130 kilometer aan watergangen weer op de juiste diepte.

Met het verwijderen van 570.000 kubieke meter aan bagger  is het waterbeheer in Kaag en Braassem voorbereid op toekomstige perioden van wateroverlast of droogte. Bovendien is in overleg met de provincie de vaarweg tussen Oude Rijn en Ringvaart weer op de vereiste diepte gebracht. Tegelijkertijd is langs de Ade de oeververdediging verbeterd met de aanleg van bijna 3 kilometer  aan natuurvriendelijke oevers.Het baggerwerk zit er op.

Hergebruik geslaagd

Door de toepassing van een nieuwe contractvorm kregen de aannemers veel vrijheid om samen met landeigenaren en andere marktpartijen te zoeken naar manieren om de bagger zo veel mogelijk een nuttige bestemming te geven. Dit om kosten te besparen en om de omgeving niet te veel te belasten met onnodige transportbewegingen.  Het is gelukt om bijna alle bagger in de directe omgeving opnieuw te gebruiken. De meeste bagger, 350.000 kubieke meter, was schoon genoeg om ter plaatse over het land te verspreiden. Een aantal landeigenaren was ge├»nteresseerd om hun land met veel bagger op te hogen. Hiervoor zijn weilanddepots aangelegd om de grote hoeveelheid natte bagger te laten drogen. Vervolgens is de gedroogde bagger over het land verspreid.  Op sommige plaatsen zat er veel rommel in de bagger; bouwafval, glas, blikjes of plastic zijn niet fijn voor boerenland. In het opruimen van deze rommel ging veel handwerk zitten. Vandaar dat Rijnland iedereen op het hart wil drukken om geen rommel in het water te gooien. Op een dag komt het toch weer boven, zoals is gebleken.

Een deel van de bagger had niet de kwaliteit om over land te verspreiden, maar mocht wel toegepast worden bij de herinrichting van diepe zandwinplassen. Deze 220.000 kubieke meter is per schip afgevoerd naar de Meeslouwerplas bij Voorschoten of per vrachtwagen naar de Munnikenpolder bij Leiderdorp.  Slechts een paar honderd kuub met asbest vervuilde bagger  is naar een speciale verwerkingslocatie afgevoerd.

Het baggerwerk van Rijnland is bijna klaar, maar er blijft altijd werk in een intensief bewoond en bewerkt land dat grotendeels onder zeeniveau ligt. De baggerlaag groeit met een centimeter per jaar aan, dus het werk is nooit klaar.  Niet alleen Rijnland heeft watergangen in beheer. Ook de gemeente Kaag en Braassem baggert op kleine schaal tussen 2014 en 2016. Daarnaast zijn er andere werkzaamheden om er voor te zorgen dat we droge voeten houden.  In polder Vierambacht wordt op dit moment gewerkt aan verbreding van watergangen om de waterafvoer naar het nieuwe gemaal te verbeteren; de kades van polders Oudendijk, Vierambacht en de Wassenaarsche polder worden op veel plaatsen verstevigd. 

ANS, Baggermanagement, bagger, baggeren, baggerwerkzaamheden

Aanleg van een natuurvriendelijke oever in de Ade: de palenrij beschermt de oever, stimuleert de natuurlijke plantengroei en biedt een beschutte broedplaats voor waterleven. 

ANS, Baggermanagement, bagger, baggeren, baggerwerkzaamheden

 

Winters baggeren

ANS, Baggermanagement, bagger, baggeren, baggerwerkzaamheden

In de Heimanswetering wordt een autowrak opgebaggerd.

ANS, Baggermanagement, bagger, baggeren, baggerwerkzaamheden

Lastig werk in de bebouwde kom is zonder noemenswaardige schade uitgevoerd.

ANS, Baggermanagement, bagger, baggeren, baggerwerkzaamheden

Verspreiden van bagger in Hoogmade levert een gratis maal op voor de meeuwen.

- ANS -

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com