Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS

Recent bleek dat PFAS bijna overal in de Nederlandse (water)bodem aangetroffen worden. Omdat PFAS niet-genormeerde stoffen zijn,bestonden voor PFAS nog geen (nationale) normen voor de (water)bodem. Bij het vaststellen van het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 8 juli 2019) was de landelijke achtergrondwaarde voor PFAS in Nederland nog niet beschikbaar. Daarom werd door het Ministerie van IenW, overeenkomstig het voorzorgbeginsel voor veel toepassingen de bepalingsgrens als voorlopige achtergrondwaarde gehanteerd. Het uitgangspunt daarbij was dat de grond die verplaatst moest worden, de grond op een andere plek niet verder mocht vervuilen. Omdat dit in de praktijk betekende dat projecten stil kwamen te liggen heeft het Ministerie het RIVM verzocht om zo snel mogelijk een voorlopige achtergrondwaarde te bepalen. Deltares heeft parallel daaraan een
voorlopig herverontreinigingsniveau voor de waterbodem bepaald, zodat een aantal diepe plassen in open verbinding met Rijkswateren weer gebruikt konden worden voor het toepassen van baggerspecie. Op 29 november 2019 is een geactualiseerd tijdelijk handelingskader verschenen.

> Flyer 'Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS', d.d. 29 november 2019 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com