Ik heb een siertuin. Moet ik hier bagger in ontvangen?

Als u een siertuin heeft dan hoeft u daarin geen bagger te ontvangen en er zullen ook geen kosten in rekening worden gebracht voor de afvoer van de bagger. Wel willen we aan u vragen om aan te geven waar de siertuin zich bevindt via het online formulier

Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat ik ontvangstplichtig ben maar mijn perceel grenst helemaal niet aan een watergang. Hoe kan dit? Wat moet ik nu doen?

Het kan voorkomen dat u een brief heeft ontvangen terwijl uw perceel niet aan een watergang grenst. Dit komt door de manier waarop het adressenbestand is opgebouwd die ANS Baggermanagement heeft ontvangen van het waterschap en gebruikt voor het verzenden van de brieven. Het adressenbestand is zo opgebouwd dat eigenaren die een perceel bezitten binnen een straal van 15 meter van een te baggeren watergang, ook een brief kunnen krijgen. Het kan dus voorkomen dat uw perceel wel binnen een straal van 15 meter aan een watergang ligt maar niet direct aan een watergang ligt. Als dit het geval is hoeft u het online formulier niet in te vullen.

Waarom baggeren?

Afgevallen bladeren, aangevoerd slib en afkalvende oevers zorgen voor een aangroei van bagger van ongeveer één centimeter per jaar. Als we dat laten liggen slibben de sloten dicht en wordt de aan- en afvoer van water belemmerd. Bij droogte kunnen ondiepe sloten gaan stinken. Bij zware regenval kan het water niet snel genoeg wegstromen. Door te baggeren wordt de water aan- en –afvoer gegarandeerd en verbetert de waterkwaliteit.

Waarom maaien?

Het maaien van de bodem van de sloot  is van belang voor het in stand houden van de aan- en afvoer functie van de sloot. Dit voorkomt wateroverlast. Daarnaast komt het maaionderhoud ten goede aan de kwaliteit van het water; als een sloot dichtgroeit, kan een situatie van zuurstofloosheid ontstaan wat nadelig is voor het dier- en plantleven in het water.

Is het baggeren en maaien schadelijk voor de natuur?

Na het baggerwerk wordt het leven er voor planten en dieren juist prettiger op. Er is meer ruimte, meer zuurstof en een stevigere bodem waar planten en dieren zich kunnen vestigen.Uiteraard houdt de aannemer zich aan de regels van de Natuurwet en de gedragscode voor de waterschappen. In een ecologisch werkplan is omschreven hoe rekening gehouden wordt met aanwezige dier- en plantsoorten. 

Wat gebeurt er met de bagger en het maaisel?

In principe wordt de bagger en het maaisel op de kant verwerkt. Als er fysieke obstakels zijn (bijv. gebouwen, dichte begroeiing en siertuinen) bij sloten in onderhoud van het waterschap, wordt de bagger en het maaisel aan de andere kant van de sloot verwerkt of afgevoerd. De kosten voor het afvoeren zijn in dit geval voor het waterschap. Mocht de bagger aan de overzijde op de kant verwerkt kunnen worden, dan moet de eigenaar van dat perceel zelf zorg dragen voor het verspreiden van de bagger (als dit noodzakelijk is). Bij bovenmatige hoeveelheden ontvangt de eigenaar van het perceel hiervoor een vergoeding. Hiervoor geldt een vastgestelde vergoedingenregeling. De verwerking van de bagger valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer. Bepalend hierbij is natuurlijk de kwaliteit van de bagger. Daarnaast spelen de kosten een rol en vraag en aanbod naar grond.
> meer informatie over vergoedingenregeling van het waterschap

 Waarom moet de schouwstrook in het jaar van het onderhoud vrijgehouden worden?

In het jaar van het onderhoud moet de schouwstrook vrijgehouden worden. Als de schouwstrook vrij is kan de aannemer sneller, makkelijker en goedkoper het werk uitvoeren. Nadat er gebaggerd is en alle andere jaren kan de schouwstrook zoals aangegeven in de algemene regels beteeld worden met éénjarige gewassen of gras. Het niet vrijhouden van de schouwstrook leidt jaarlijks weer tot veel onrust.

Wie baggert en maait?

Waterschap Hollandse Delta is de opdrachtgever en aannemer De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. voert het bagger- en maaiwerk uit.

Hoe wordt er gebaggerd?

De aannemer bepaalt zelf de manier van baggeren. Dit hangt af van afmetingen en bereikbaarheid van de watergang, de stabiliteit van de oevers en de bestemming van de bagger.

Waar wordt gebaggerd en gemaaid en wanneer?

Er wordt gebaggerd en gemaaid in de regio IJsselmonde - Dordrecht. De werkzaamheden starten in 2020 en moeten uiterlijk december 2020 zijn afgerond. De aannemer maakt zelf een planning van de werkzaamheden. O.a. weersomstandigheden spelen hierbij een rol.  

Hoe zit het met de 5-dagenregeling?

Eigenaren/gebruikers van agrarische percelen waarbij van belang is dat er spoedig wordt gebaggerd, direct na de oogst omdat er opnieuw moet worden ingezaaid, kunnen gebruik maken van de 5-dagenregeling. Hiervoor gelden voorwaarden. 
> meer informatie over de 5-dagenregeling

Ik heb toch nog een andere vraag of klacht. Waar kan ik terecht?

U kunt in dat geval contact opnemen met ANS Baggermanagement in Alphen aan den Rijn, telefoon: 020 - 76 70 131.

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com