ANS Baggermanagement begeleidt bagger- en maaiwerkzaamheden bij de watergangen die in het beheer zijn van waterschap Hollandse Delta in het gebied van IJsselmonde/Dordrecht.

De bagger- en maaiwerkzaamheden vinden plaats tussen januari en december 2020, met uitzondering van de Flora & Fauna periode (15 maart - 15 juli). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V in opdracht van waterschap Hollandse Delta.

Als u een brief heeft ontvangen over de baggerwerkzaamheden kunt u via een online formulier laten weten waar zich eventueel obstakels bevinden. In de brief staat uw unieke inlogcode en bijbehorende codes voor uw perc(e)el(en). Ook vragen wij u uw gegevens te controleren en aan te vullen met uw telefoonnummer zodat wij u kunnen informeren over de uitvoeringsdatum van de werkzaamheden. 

> naar online formulier baggerwerkzaamheden IJsselmonde-Dordrecht 2020 
(graag uiterlijk 29 februari invullen)


Op de kaart zijn de deelgebieden aangegeven waar gebaggerd wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe baggert het waterschap?

Dat is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een kleine kraan vanaf de straat, een openbaar of particulier terrein. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een boot. Bij baggerwerkzaamheden vanaf een klein, particulier terrein (bijv. een tuin) wordt aangepast materieel gebruikt. Als het perceel geheel niet bereikbaar is, wordt er zelfs handmatig (met een schep) gebaggerd. Het maaiwerk van de taluds (slootkanten) gebeurt alleen als dit voor de uitvoering van het baggerwerk noodzakelijk is.

Schouwstrook vrijhouden
In het jaar van het onderhoud (2020) moet de schouwstrook vrijgehouden worden om de baggerwerkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Als de schouwstrook vrij is kan de aannemer sneller, makkelijker en goedkoper het werk uitvoeren. Nadat er gebaggerd is én alle andere jaren kan de schouwstrook zoals aangegeven in de algemene regels beteeld worden met éénjarige gewassen of gras. Het niet vrijhouden van de schouwstrook leidt jaarlijks weer tot veel onrust.

 

Ontvangst bagger

Als uw perceel langs een watergang ligt waar gebaggerd wordt bent u verplicht om de bagger/het maaisel op uw terrein te ontvangen. Indien er een fysiek obstakel op uw perceel langs de oever aanwezig is kan het zijn dat de baggerspecie of het maaisel niet op de reguliere wijze op de oever geborgen kan worden.
Voorbeelden van fysieke obstakels zijn:
- Siertuinen
- Vaste beplanting zoals bomen of struiken
- Woningen
- Bedrijfsmatige bebouwing, kas, schuur, stal
- Bestrating/weg

Het waterschap inventariseert de percelen die redelijkerwijs niet in staat zijn om baggerspecie of maaisel te bergen en te spreiden. Deze percelen worden vrijgesteld van de ontvangstplicht waarbij het waterschap zorgt voor de afzet en/of afvoer van de baggerspecie. Hier zijn 2 werkwijzen in te onderscheiden:  

Werkwijze A:
Percelen waar aan beide zijden geen mogelijkheid is voor het bergen van  specie en maaisel:
Indien het waterschap van mening is dat de baggerspecie en/of het maaisel niet geborgen kan worden op de percelen dan wordt deze ter beschikking gesteld (vervalt) aan de aannemer. De aannemer draagt zorg voor de afvoer.

Werkwijze B:
Percelen waar aan één zijde de mogelijkheid is voor het bergen van specie en maaisel:
Indien het waterschap van mening is dat de specie en/of het maaisel niet geborgen kan worden op het perceel dan wordt deze door gebruik te maken van de ontvangstplicht geborgen op het vrijliggende perceel aan de andere zijde van de watergang. Voor de berging van de specie is een vergoedingenregeling voor het verspreiden van specie van toepassing. Meer informatie over de vergoedingenregeling van het waterschap vindt u in de folder "Baggeren, wat betekent dat voor u" van het waterschap 

Planning

Wat wanneer
Online Inschrijven voor baggerontvangst vanaf 8 februari 2020
Start werkzaamheden

vanaf 8 februari 2020

Einde werkzaamheden

december 2020

5-dagenregeling voor agrariërs

Deze regeling geldt voor maaien en baggeren en is bedoeld voor agrariërs die opnieuw willen zaaien/poten. De regeling houdt in dat het maaien en/of baggeren dan binnen vijf werkdagen na de melding wordt uitgevoerd. De 5-dagenregeling geldt alleen als u het waterschapsloket op de hoogte stelt van het feit dat de sloot gemaaid en/of gebaggerd kan worden. De vijfdagenregeling is een service voor alle agrariërs in het werkgebied van Hollandse Delta. Voor de 5-dagenregeling moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 
> meer informatie over de vijfdagenregeling

Meer informatie over baggeren

Bent u benieuwd hoe het baggeren precies werkt? Bekijk dan de video van het waterschap Hollandse Delta

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk dan op de pagina met veel gestelde vragen of op de website van waterschap Hollandse Delta. Als u hier geen antwoord kunt vinden op uw vraag kunt u contact opnemen met ANS Baggermanagement, telefoon: 020 767 01 31.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com